Textstorlek: A A

Du är här

Information om föreningen

Psykosociala föreningen Svalan r.f.

 • grundades 1997
 • har för tillfället ett 340-tal medlemmar
 • medlemsavgiften är 10 € för enskilda och 15 € för par
 • samlingspunkt Vänstugan Svalboet i Närpes
 • föreningen hälsar alla som är intresserade av verksamheten välkomna med i föreningen
 • Svalan är en av Psykosociala förbundets föreningar

Föreningens syfte är att främja livskvalitet samt sociala och kulturella förhållanden.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom

 • att sprida information och upplysning om psykisk ohälsa
 • att bedriva förebyggande arbete riktat till personer som p.g.a. olika livsomständigheter befinner sig i en psykosocial riskzon
 • att anordna informations- och rådplägningstillfällen samt skolning och utbildning
 • att samla människor för gemensamma möten för utbyte av erfarenheter av psykisk ohälsa och bistå dem i deras situation
 • lägerverksamhet och rekreation

Vill du bli medlem?

För närmare information kontakta vänstugans verksamhetsledare.